Snerydning - læs mere her

Vinterforanstaltninger

Boligforeningen P.M., har valgt Østervang til at varetage vores vinterforanstaltninger i alle vores afdelinger.
 
Der foretages snerydning i afdelingerne hos Boligforeningen P.M. efter de retningslinjer som er oplyst, fra Brønderslev kommune https://vej-park.dk/vinterregulativ/
 
Det betyder at arbejdet fra mandag til lørdag skal være påbegyndt kl. 07.00 (søndag fra kl. 8:00) til kl. 22:00
Man vil derfor kunne opleve, at der først startes på snerydningen i din afdeling i løbet af formiddagen.
 
Sne der kommer efter kl. 22.00 fjernes først næste dag.
 
Der kun blive ryddet sne gennem snedriver m.m. i det omfang, at Østervang vurderer, at det er nødvendigt.

Du vil kunne støde på følgende 2 skilte, der oplyser om at der ikke bliver udført sne og glatføre bekæmpelse i området. 
OBS
Det er ikke praktisk muligt at salte og eller snerydde i alle vores afdelinger samtidigt. Frostvejr og snefald kan derfor betyde glatte veje, stier eller fortove i nogle timer. Derfor er det ekstra vigtigt at passe på i trafikken, og være opmærksom på forholdene.
 
 
Pas på derude, god vinter… 
 
 
Boligforeningen P.M.