Status og information renovering afd. 1(læs mere her)


NYHEDSBREV MAJ 2020 – STATUS OG INFO RENOVERING PM AFD. 1
 
Renoveringsarbejdet i afd. 1 pågår og vi nærmer os tiden, hvor de første beboere kan flytte tilbage efter endt renovering.
Beboerne Frederiksgade 35-41 flyttes ud til genhusning og opstart renovering sker som planlagt jf. tidsplan i juni/juli måned.
Indflytning efter renovering af beboerne Frederiksgade 23-31 vil dog ske lidt senere end forventet grundet en afventende myndighedsgodkendelse.
”Der har ved gravearbejder omkring Blok 3, Frederiksgade 23-31 samt 33A vist sig et forurenet område i jorden, der ikke var kendt forud for opstart af arbejderne.
Efterfølgende har myndighederne (Brønderslev kommune samt Region Nordjylland) nedlagt graveforbud for hele området omkring blok 3 indtil de har accepteret den jordhåndteringsplan Enemærke & Petersen i samarbejde med miljørådgivere fra SWECO har fremsendt til dem.
Denne myndighedsgodkendelse kan tage op til 8 uger, hvorefter det praktiske arbejde skal udføres.
Derfor er vi desværre nødt til at udskyde tilbage-/indflytning af beboerne til Blok 3, Frederiksgade 23-31 indtil alle forhold er undersøgt og taget hånd om på forsvarlig vis.
Vi kan derfor ikke for nuværende give et specifikt tidspunkt på, hvornår disse forhold er afklaret og der kan foretages aflevering fra entreprenørens side med efterfølgende indflytning.”
 
DET BETYDER UMIDDELBART IKKE NOGET FOR BEBOERNE KNUDSGADE SAMT VALDEMARSGADE
I forbindelse med det videre renoveringsarbejde og den ”foreløbige” tidsplan for renovering af resterende boliger i afd. 1, så vil det ikke umiddelbart påvirke forløbet for jer som beboere i Knudsgade og Valdemarsgade.
Jf. nuværende og ”foreløbige” tidsplan, så forventes evt. opstart af renovering at blive således:
  • Knudsgade opgang 24 – opstart omkring januar 2021
  • Valdemarsgade 11-3 – opstart omkring januar 2021
  • Valdemarsgade 5-9 – opstart omkring juli 2021
Tidsplanen er som nævnt ”FORELØBIG” og der tages generelt forbehold for evt. ændringer i tidsplanen løbende i renoveringsperioden.
 
Beboerne Knudsgade 24 samt Valdemarsgade vil alle blive kontaktet i god tid (min. 4-5 mdr. før I skal være ude og dermed genhuses).
 
 
Boligforeningen PM – maj 2020