Info om renholdelse

Boligforeningen P.M. har nedprioriteret renholdelsen i vores bede på grund af Corona situationen.

Vi har i stedet besluttet os til, at vores medarbejder vil prioritere vedligholdelse af vores boligmasse, i form af maling af udvendigt træværk på bygningerne m.m.

I perioden har vi ligeledes undersøgt, hvad der kan være økonomisk rentabelt at lave om i vores udenoms arealer, således der i fremtiden kan frigives nogle flere timer til andre nødvendige arbejdsopgaver. 

Håber I har forståelse for vores beslutning.