Information om rens af tagrender - læs mere her

Tilsyn og rens af tagrender 2021.
 
Boligforeningen har indgået aftale med Jysk Tagrende Rens om rens og tilsyn af tagrender, da de kan udføre dette arbejde sikkert og forsvarligt fra jorden uden liftleje.
 
De vil komme rundt og rense/inspicere tagrender i løbet af efteråret. De steder hvor der er behov for adgang til haver, vil der komme en seddel i postkassen.Vi beder jer derfor om at give adgang og vi takker for jeres samarbejde.