Information vedrørende boligstøtte januar 2020

Der er desværre sket en fejl ved indlæsning af boligstøttefilen for januar måned.

Dette betyder at den boligstøtte der er fratrukket på huslejen i januar er ens med den fra december 2019.

Alle berørte beboere vil modtage et brev/mail, hvori der står, hvad dette betyder for dig/jer.

Eventuelt tilgodehavende/gæld vil blive udbetalt/opkrævet på februar måneds husleje.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående kan kontoret kontaktes i vores åbningstid.