Forbrugsopgørelser 2020

Vi begynder nu at sende forbrugsopgørelser for 2020. De bliver sendt på mail, i e-boks eller pr. post, når kontoret har modtaget dem fra Varmekontrol. Opgørelserne vil senest blive sendt den 21. marts 2021. Har du ikke modtaget dit varmeregnskab senest den 21. marts 2021 bedes du kontakte kontoret.

Har du fået en ny mailadresse, skal du kan kontakte kontoret, ellers kan din forbrugsopgørelse blive forsinket.

Eventuelle indsigelser til forbrugsopgørelser skal være indgivet senest 6 uger efter modtagelsen af forbrugsopgørelsen. Indsigelser skal være skriftlige og begrundet.