Forbrugsopgørelser


Forbrugsopgørelser for 2019 vil løbende blive sendt på mail eller pr. post, når kontoret har modtaget dem fra Varmekontrol. Opgørelserne vil senest blive sendt den 20. marts 2020.

Eventuelle indsigelser til forbrugsopgørelser skal være indgivet senest 6 uger efter modtagelsen af forbrugsopgørelsen. Indsigelser skal være skriftlige og begrundet.