E-boks

E-Boks – ny service til dig
 
Som beboer i Boligforeningen P.M. vil du fremover modtage post fra os via e-Boks. Du vil eksempelvis modtage forhøjelser, forbrugsregnskaber og beboer- og afdelingsinformationer via e-Boks.
 
For at kunne modtage post i e-Boks er det nødvendigt, at Boligforeningen kender dit cpr-nummer. Har du modtaget dette brev på mail eller med posten, har vi ikke dit cpr-nummer, og du bedes derfor kontakte os.
 
Er du fritaget for elektronisk post fra offentlige myndigheder, gælder denne fritagelse ikke hos boligforeningen. Ønsker du fritagelse for elektronisk post fra Boligforening P.M., skal du henvende dig til boligforeningens kontor med en kopi af fritagelsen for at modtage elektronisk post.