Beboerinfo

Boligforeningen P.M. har som led i effektiviseringen omlagt ejendomsfunktionærernes arbejdsområder, i forbindelse med pasning af de grønne områder. Dette er trådt i kraft i uge 16.

Det vil sige, at i kan møde et andet ansigt end normalt i jeres område, men det er stadig en ansat i Boligforeningen P.M. i møder.

Tag godt imod det "nye" ansigt.

Boligfoeningen P.M. har valgt at udlicitere pasning/renholdelse af de grønne områder udenbys, og dette arbejde udføres af anlægsgartner Kurt Thomsen.

Til information, er det stadig de samme medarbejdere (Hans, Karsten & Per) som udfører reperationer i lejlighederne.