Referat

Referatet fra generalforsamlingen den 8. oktober 2020 samt formandens beretning er nu tilgængelig på hjemmesiden.