Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Brønderslev by 2019-2021
Boligforeningen PM, har valgt i 2019-2021 at anvende Østervang til at varetage vores vinterforanstaltninger i alle vores afdelinger i Brønderslev by.
 
Der foretages snerydning i afdelingerne hos Boligforeningen PM efter de retningslinjer som er oplyst, fra Brønderslev kommune https://vej-park.dk/vinterregulativ/
 
Det betyder at arbejdet fra mandag til lørdag skal være påbegyndt kl. 07.00 (søndag fra kl. 8:00) til kl. 22:00
Man vil derfor kunne opleve, at der først startes på snerydningen i din afdeling i løbet af formiddagen.
 
Sne der kommer efter kl. 22.00 fjernes først næste morgen.
 
Der kun blive ryddet sne gennem snedriver m.m. i det omfang, at Østervang vurderer, at det er nødvendigt.
 
OBS
Det er ikke praktisk muligt at salte og eller snerydde i alle vores afdelinger samtidigt. Frostvejr og snefald kan derfor betyde glatte veje, stier eller fortove i nogle timer. Derfor er det ekstra vigtigt at passe på i trafikken, og være opmærksom på forholdene.
 
 
Pas på derude, god vinter…