Til beboere i Ådalen
 
Ejerlauget i Ådalen, har indgået aftale med Brønderslev Kommune på snerydning.
Derfor skal der ikke rettes henvendelse til Boligforeningen P.M. eller kommunen i forbindelse med mangelfuld snerydning.
Kontakt i stedet for Ejerlauget på telefon 41412746.

Boligforeningen P.M.