VINTERPLAN FOR ALLE AFDELINGER

Ved snerydning i afdelingerne arbejdes der i henhold til “Vinter- og renholdelsesregulativ 2021” https://vej-park.dk/wp-content/uploads/2021/10/Vinterregulativ-2021.pdf

 

Det betyder at arbejdet skal være påbegyndt kl. 06.00. (sne ryddes snarest muligt efter snefald)

Sne der kommer efter kl. 22.00 fjernes først næste morgen.

 

Tilstræbes holdt farbare alle ugens dage i tidsrummet

Mandag til fredag fra kl. 06:00- kl. 22:00

Lørdag fra kl. 06:00 til kl. 22:00

Søndag fra kl. 08:00 til kl. 22:00

 

  1. PRIORITERING

Adgangsveje til opgange/indgange og til nærmeste offentlige fortov samt dette fortov.

 

  1. PRIORITERING

Parkeringspladser, køreveje og resterende sti- og gangarealer.

 

  1. PRIORITERING

Adgangsveje uden store trafikal betydning, tilstræbes holdt farbare alle ugens dage i tidsrummet fra

  1. 07:00 til kl. 15:00